Witamy w Rejestrze Państwowego Ratownictwa Medycznego!
Informacje

Celem projektu jest udostępnienie możliwości prowadzenia przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Akt prawny regulujący działanie systemu RPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016 poz. 1868, z późn. zm.) dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Wejście do rejestru
Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych na adres: dep-so@mz.gov.pl.

Telefon: (22) 634 94 43

Fax: (22) 634 94 24

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.