Witamy w Rejestrze Państwowego Ratownictwa Medycznego!
Informacje

Celem projektu jest udostępnienie możliwości prowadzenia przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Akt prawny regulujący działanie systemu RPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) dostepny pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001868

Wejście do rejestru
Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych na adres: dep-so@mz.gov.pl.

Telefon: (22) 634 94 43

Fax: (22) 634 94 24

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.