Witamy w Rejestrze Produktów Leczniczych! Rejestr Produktów Leczniczych zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje o produktach leczniczych, a także druki informacyjne.

Informacje
  • Rejestr produktów leczniczych uruchomiony
    Zapraszamy do korzystania z szybkiej wyszukiwarki produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w możliwie prosty i sprawny sposób udostępniać dane dotyczące produktów leczniczych.
Zawartość rejestru - udostępnianie

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik excel zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik XML zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik XML zawierający stan rejestru przyrostowego aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie.


Z dniem 22 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana identyfikatorów technicznych produktów leczniczych publikowanych w pliku XML dostępnym na stronie  https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html. Identyfikator zbudowany został w ten sposób aby zachować ciągłość z identyfikatorem używanym dotychczas, jednakże jego format ma teraz ustandaryzowaną długość oraz cyfrę kontrolną. Nowy identyfikator został zbudowany w następujący sposób:

  1. pierwsza cyfra to zawsze 1;
  2. identyfikator zbudowany jest z 9 cyfr, przy czym ostatnia to cyfra kontrolna a przed nią znajduje się dotychczasowy identyfikator;
  3. miejsca pomiędzy pierwszą cyfrą (1) a dotychczasowym identyfikatorem zostały dopełnione zerami;
  4. cyfra kontrolna obliczana jest wg następującego algorytmu : wagi: 8 9 2 3 4 5 6 7, suma cyfr * wagi modulo 11, gdy modulo zwraca 10 za cyfrę kontrolną przyjmuje się 0.

Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych o produktach leczniczych, prosimy kierować do Urzędu Rejestracji na adres: info@urpl.gov.pl

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.