Witamy w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne! Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie RP. Obejmuje jednostki zarejestrowane na wniosek oraz z mocy ustawy.
Informacje

Celem utworzenia systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

System zawiera funkcjonalności wspierające:

  • obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek
  • proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających
  • procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków

Akt prawny regulujący działanie systemu RJWPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) dostepny pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001868

Zawartość rejestru - udostępnianie

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik excel zawierający aktualny stan rejestru.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik XML zawierający aktualny stan rejestru.

Wejście do rejestru
Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych na adres: .

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.