Witamy w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych! Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1118). Rejestr zawiera dane adresowe hurtowni i jej właściciela oraz numer zezwolenia.
Informacje
  • Identyfikator hurtowni
    W trakcie procesu przenoszenia Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych na nową platformę wprowadzono mechanizm nadawania unikalnych identyfikatorów dla hurtowni. Identyfikator pozwala jednoznacznie określić hurtownię której dotyczy, a także usprawnić jej odnalezienie w rejestrze.
  • Udostępnianie danych z rejestru

    Dane z rejestru udostępniane są w systemie dostępnym pod adresem http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx . Dla użytkowników niezalogowanych (tzw. dostęp anonimowy) rejestr zawiera tylko i wyłącznie dane dostępne publicznie. Aktualizacja danych rejestrze następuje na bieżąco, niezwłocznie po wystąpieniu zmiany.

Zawartość rejestru - udostępnianie

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik excel zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie. Ostatnie kolumny pliku zawierają dane adresowe w postaci kodów teryt.


Pod poniższym linkiem dostępny jest plik XML zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie.

Pomoc

Wszystkie problemy techniczne związane z działaniem rejestru oraz kwestie związane z poprawnością danych prezentowanych w rejestrze prosimy kierować na adres e-mail: rhf@gif.gov.pl

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.