Witamy w Rejestrze Aptek! Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1277).
Informacje
  • Identyfikator aptek
    W trakcie procesu przenoszenia Rejestru Aptek na nową platformę wprowadzono mechanizm nadawania unikalnych identyfikatorów dla aptek. Identyfikator pozwala jednoznacznie określić aptekę której dotyczy, a także ułatwić jej wyszukiwanie w rejestrze.
  • Udostępnianie danych z rejestru

    Dane z rejestru udostępniane są w systemie dostępnym pod adresem http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx. Dla użytkowników niezalogowanych (tzw. dostęp anonimowy) rejestr zawiera tylko i wyłącznie dane dostępne publicznie. Aktualizacja danych rejestrze następuje na bieżąco, niezwłocznie po wystąpieniu zmiany.

Zawartość rejestru - udostępnianie

Pod poniższymi linkami dostępny jest plik XLS i CSV zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie. Ostatnie kolumny pliku zawierają dane adresowe w postaci kodów teryt.


Pod poniższym linkiem dostępny jest plik XML zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia. Plik jest aktualizowany codziennie.

Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych o aptekach zapisanych w systemie, prosimy kierować do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Wszystkie problemy techniczne związane z działaniem rejestru prosimy zgłaszać na adres e-mail: ra@gif.gov.pl

Pomoc do aplikacji dostępna jest dla uprawnionych użytkowników w samej aplikacji rejestru.