Zarejestruj się w systemie P2
Witamy na Platformie Rejestrów Medycznych

W jednym miejscu zgromadziliśmy dla Państwa informacje z szeregu rejestrów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Poniżej znajdą Państwo listę aktualnie dostępnych rejestrów. Informujemy, że trwają prace nad udostępnieniem kolejnych rejestrów.

Wnioski o dokonanie zmian w rejestrze można złożyć poprzez ePUAP.

Platforma Rejestrów Medycznych jest efektem realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Projektu P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Projekt P2 był realizowany w latach 2007-2012 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Te zbiory danych są informacją publiczną, mogą być ponownie wykorzystywane pod poniższymi warunkami:

Przed skorzystaniem z rejestru sprawdź adres w aplikacji
Instrukcja dokonania weryfikacji adresu: pobierz
Udostępnienie danych z Platformy Rejestrów Medycznych
Udostępnienie danych z Platformy Rejestrów Medycznych w postaci zbiorczych plików.
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
logo
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Rejestr Aptek
logo
Rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej.
Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych
logo
Rejestr hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju.
Rejestr Produktów Leczniczych
logo
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych na terenie RP.
Lista Surowców Farmaceutycznych
logo
Lista Surowców Farmaceutycznych zarejestrowanych na terenie RP.
Centralny Rejestr Farmaceutów
logo
Centralny Rejestr Farmaceutów zarejestrowanych na terenie RP.
Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
logo
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP.
Rejestr Ośrodków i Banków
logo
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków
Rejestr Systemów Kodowania
logo
Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
logo
Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie RP.
Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (SOR/CU/CUD/JSRM) z art. 23a ustawy o PRM
logo
Ewidencja obejmuje dane szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego działających na terenie RP.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka„ Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość”